De examens voor de branchediploma’s vinden plaats op basis van het Branchekwalificatiedossier (BKD) Voetzorg en de Beoordelingsrichtlijn / Norm examinering (BRL). De examens voor het branchecertificaat Medisch pedicure sport vinden plaats op basis van het BKD medisch pedicure sport en de BRL. Hierin staan de eisen omschreven qua inhoud, examenstructuur en wijze van examinering.  
 
Op dit moment hebben twee exameninstellingen een erkenning van Bravo, namelijk TCI Examens en Exuive B.V. Zij staan voor het examineren van de beide kwalificaties en de specialisatie onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Bravo zal intensief met de toezichthouder samenwerken als het aankomt op examinering. De Stichting Examenkamer voert één keer per drie jaar een diepgravend onderzoek uit en in de andere twee jaren volgt een beperktere audit in combinatie met onaangekondigd toezicht bij examens. Het audittraject staat in de BRL beschreven. 

U kunt als examinerende instelling een aanvraag tot erkenning indienen bij het bestuur van de stichting Bravo via info@stichtingbravo.nl. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden, die u in het tarievenblad vermeld ziet staan. 

Bekijk het processchema
Bekijk het tarievenblad

Klachten & beroep
Exameninstellingen beschikken over een klachten- en bezwaarprocedure met betrekking tot de examens en de examinering. Dit is ook verplicht via de Beoordelingsrichtlijn / Norm examinering, de Stichting Examenkamer controleert op de klachtenprocedure bij de exameninstellingen.

Elke exameninstelling beschikt over een commissie van beroep voor de examens. Examenkandidaten kunnen voor een inhoudelijk beroep eventueel ook gebruik maken van de beroepsprocedure bij de Stichting Examenkamer.

Meer informatie over de Stichting Examenkamer http://www.examenkamer.nl/index.php 
Meer informatie over TCI https://www.tci-examens.nl/ 
Meer informatie over Exuive https://www.exuive.nl/ 

Lees het Branchekwalificatiedossier Voetzorg 
Lees de Beoordelingsrichtlijn / Norm examinering
Lees het Branchekwalificatiedossier Medisch pedicure sport