Welkom bij Bravo
 

In de branche voetverzorging bestaan twee soorten diploma’s. Het mbo-diploma en het branchediploma. Het mbo-diploma pedicure en medisch pedicure is door de minister van OCW erkend. De opleidingen en de examinering hiervan staan onder toezicht van de Onderwijsinspectie. Je kunt deze opleidingen volgen aan enkele ROC’s of particuliere instellingen met een zogenoemde crebo-registratie.
Het branchediploma is erkend door de branche. Beide diploma’s zijn vakinhoudelijk gelijk, alleen kent het branchediploma geen verplichte vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen. De minister vindt dat belangrijk voor jeugdige leerlingen. Door te kiezen voor het branchediploma kun je op een efficiënte manier het vak van pedicure en/of medisch pedicure leren. 

Examinering
Stichting Bravo is een stichting zonder winstoogmerk die de examinering van het branchediploma borgt. De examinering van de branchediploma’s wordt uitgevoerd door twee exameninstellingen. Zij staan onder toezicht van een externe en neutrale toezichthouder die wordt ingehuurd door Bravo. Stichting Bravo geeft met ingang van 1 januari 2018 de diploma’s pedicure en medisch pedicure in eigen beheer af. 

NLQF inschaling
Het branchediploma Pedicure is door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF ingeschaald op NLQF-niveau 3. Het is daarmee qua niveau gelijk aan het mbo-3 diploma Pedicure. Het branchediploma Medisch pedicure is ingeschaald op NLQF-niveau 4 en is daarmee qua niveau gelijk aan het mbo-4 diploma Medisch pedicure. Voor meer informatie over NLQF en inschaling, klik hier.
 

 
 


Examineren

De examens voor de branchediploma’s vinden plaats op basis van het Branchekwalificatiedossier (BKD) Voetzorg en de Beoordelingsrichtlijn / Norm examinering (BRL). Hierin staan de eisen omschreven

Klik hier

 

 


opleiden

De particuliere scholen die opleiden voor een of beide branchediploma’s, hebben tot medio 2018 een samenwerking met ProVoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure. Vervolgens zal Bravo dit overnemen.  

Klik hier

 

diploma tbv website.jpg
 


Diplomering

Stichting Bravo geeft de branchediploma’s pedicure en medisch pedicure af in eigen beheer en heeft dit uitbesteed aan de Stichting Examenkamer. De diploma’s worden ook in een diplomaregister opgenomen

Klik hier