Welkom bij Bravo
 

 

Aanvraag AGB-code bij Vektis

Vanaf 1 januari 2018 heeft Stichting Bravo de branchediplomering van Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) overgenomen. Daarbij is helaas (te) laat de aanvraag gedaan bij Vektis om de Bravo-branchediploma’s Pedicure en Medisch Pedicure te erkennen voor het AGB-register. Daardoor is het lastig om een AGB-code aan te vragen op basis van alleen dit Bravo-branchediploma. Vektis wijst deze aanvragen momenteel af. Een onwenselijke situatie die door zowel Stichting Bravo als Vektis erkend wordt. Stichting Bravo is in gesprek met Vektis om erkenning met voorrang gerealiseerd te krijgen. Daarvoor moet een procedure doorlopen worden bij Vektis. Inmiddels hebben daar gesprekken voor plaatsgevonden en wordt de aanvraag beoordeeld door Vektis. Zodra de erkenning gerealiseerd is, kan Vektis AGB-codes afgeven. Wij zullen op deze website een bericht doen uitgaan als de AGB-code aangevraagd kan worden. Wij bieden u onze welgemeende excuses aan voor deze ongewenste situatie en hopen op een snelle oplossing!

In de branche voetverzorging bestaan twee soorten diploma’s. Het mbo-diploma en het branchediploma. Het mbo-diploma pedicure en medisch pedicure is door de minister van OCW erkend. De opleidingen en de examinering hiervan staan onder toezicht van de Onderwijsinspectie. Je kunt deze opleidingen volgen aan enkele ROC’s of particuliere instellingen met een zogenoemde crebo-registratie.
Het branchediploma is erkend door de branche. Beide diploma’s zijn vakinhoudelijk gelijk, alleen kent het branchediploma geen verplichte vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen. De minister vindt dat belangrijk voor jeugdige leerlingen. Door te kiezen voor het branchediploma kun je op een efficiënte manier het vak van pedicure en/of medisch pedicure leren. 

Examinering
Stichting Bravo is een stichting zonder winstoogmerk die de examinering van het branchediploma borgt. De examinering van de branchediploma’s wordt uitgevoerd door twee exameninstellingen. Zij staan onder toezicht van een externe en neutrale toezichthouder die wordt ingehuurd door Bravo. Stichting Bravo geeft met ingang van 1 januari 2018 de diploma’s pedicure en medisch pedicure in eigen beheer af. 

NLQF inschaling
Het branchediploma Pedicure is door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF ingeschaald op NLQF-niveau 3. Het is daarmee qua niveau gelijk aan het mbo-3 diploma Pedicure. Het branchediploma Medisch pedicure is ingeschaald op NLQF-niveau 4 en is daarmee qua niveau gelijk aan het mbo-4 diploma Medisch pedicure. Voor meer informatie over NLQF en inschaling, klik hier.
 

 
 
 


Examineren

De examens voor de branchediploma’s vinden plaats op basis van het Branchekwalificatiedossier (BKD) Voetzorg en de Beoordelingsrichtlijn / Norm examinering (BRL). Hierin staan de eisen omschreven

Klik hier

 

 


opleiden

De particuliere scholen die opleiden voor een of beide branchediploma’s, hebben tot medio 2018 een samenwerking met ProVoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure. Vervolgens zal Bravo dit overnemen.  

Klik hier

 

diploma tbv website.jpg
 


Diplomering

Stichting Bravo geeft de branchediploma’s pedicure en medisch pedicure af in eigen beheer en heeft dit uitbesteed aan de Stichting Examenkamer. De diploma’s worden ook in een diplomaregister opgenomen

Klik hier