ADRES

Kerkewijk 73
3901 EC Veenendaal
Tel. 0318-503147
E-mail: info@stichtingbravo.nl

KvK: 69640424

 

Volgt u de opleiding voor (medisch) pedicure of bent u inmiddels gediplomeerd? En heeft u persoonlijke vragen over uw opleiding, examen of diploma, zoals kosten, opleidingseisen, gang van zaken en/of klachten rondom opleiding of examen, examenmomenten, examenresultaat, diplomering of registratie in het diplomaregister? Dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot uw opleidingsinstantie.