Stichting Bravo geeft in eigen beheer de branchediploma’s pedicure en medisch pedicure en het branchecertificaat medisch pedicure sport af en heeft dit uitbesteed aan de Stichting Examenkamer. De diploma’s en het certificaat worden in een diplomaregister opgenomen, Voor inzage in dit register kllik hier: https://www.diplomaregisterbravo.nl/
Diploma’s die zijn behaald zijn vóór 1 januari 2018 worden niet opgenomen in dit Bravo diplomaregister. De reden hiervoor is dat de diploma’s niet onder het Bravo diplomastelsel zijn afgegeven. De diploma’s die zijn behaald vóór 1 januari 2018 behouden hun geldigheid. Voor meer informatie hierover zie mijn.provoet.nl/erkende-diplomas

NLQF

Het branchediploma Pedicure is door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF ingeschaald op NLQF-niveau 3 en is daarmee qua niveau gelijk aan het mbo-3 diploma Pedicure, maar de afgestudeerde ontvangt geen mbo-diploma. Het branchediploma Medisch pedicure is ingeschaald op NLQF-niveau 4 en is daarmee qua niveau gelijk aan het mbo-4 diploma Medisch pedicure, maar de afgestudeerde ontvangt geen mbo-diploma.

NLQF staat voor Nederlands Kwalificatieraamwerk en is een raamwerk voor inschaling van alle mogelijke kwalificaties. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. Een NLQF inschaling vertelt niet zozeer iets over de geleverde studie-inspanning of studie-inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond. NLQF maakt door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. 

Diploma’s internationaal vergelijkbaar
Op diploma’s van in het NLQF ingeschaalde kwalificaties staat een NLQF niveau-aanduiding. De acht niveaus van het NLQF zijn direct gekoppeld aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF). Door koppeling van het NLQF aan het EQF is het mogelijk om jouw branchediploma te vergelijken met dat van collega’s uit andere Europese landen.

Zie hier voor het register van alle ingeschaalde kwalificaties: http://nlqf.nl/register